dinsdag, 5. februari 2008 - 19:56

Opkomsttijd Brandweer Coevorden naar 15 minuten

Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden stelt de gemeenteraad voor om de opkomsttijd van de brandweer te stellen op 15 minuten. Het college volgt daarmee een voorstel van de Regionale Brandweer Drenthe.

De Regionale Brandweer Drenthe (RBD) heeft de nota ‘opkomsttijd basisbrandweerzorg Drenthe’ opgesteld. In deze nota stelt de RBD voor alle Drentse korpsen om de opkomsttijd te wijzigen van 8 minuten naar 15 minuten. Uit de praktijk blijkt dat de korpsen vanuit de huidige kazernes wel binnen een kwartier ter plaatse kunnen zijn.

In de handleiding Brandweer zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt de opkomsttijd gesteld op 8 minuten. Deze landelijke norm is in grootstedelijke gebieden wel te halen maar in dunbevolkte regio’s als Drenthe moeilijker toepasbaar. Als aan deze norm wordt vastgehouden zijn kostbare maatregelen nodig in Drenthe. Gelet op de gemeentegrensoverschrijdende hulpverlening is het van belang dat alle gemeenten in Drenthe dezelfde aanrijtijden hanteren. De gemeente Meppel en Hoogeveen hebben reeds besloten de opkomsttijd te stellen op 15 minuten. Voor politie, ambulance en brandweerhulp bij ongevallen geldt al een opkomsttijd van 15 minuten.

Brandweer Coevorden heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in brandpreventie. Uit een recent onderzoek blijkt dat 83 procent van alle huishoudens in de gemeente Coevorden een rookmelder heeft geïnstalleerd. Door een rookmelder in huis kunnen mensen zich in een vroegtijdig stadium van een brand in ieder geval in veiligheid brengen. Het aantal doden en gewonden door een brand is daardoor flink gedaald.
Provincie:
Tag(s):