woensdag, 27. februari 2008 - 10:55

Oplossen parkeeroverlast in Haagse woonwijken

Den Haag

Bewoners en ondernemers kunnen van 3 maart tot en met 13 april reageren op het voorstel om de parkeeroverlast in Haagse woonwijken met betaald parkeren aan te pakken.

Dit kan onder andere tijdens twee inloopbijeenkomsten op 26 en 27 maart in de Haagse Lobby op de 10e etage van de Openbare Bibliotheek aan het Spui 68.

De reacties van belanghebbenden worden meegenomen in het definitieve voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Naar verwachting legt het college de definitieve aanpak in juni 2008 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor.

Clusters
Uit onderzoek blijkt dat negentien buurten een parkeerprobleem hebben. De gemeente verwacht dat in veertien buurten de parkeersituatie, de leefbaarheid en de veiligheid verbetert door betaald parkeren in te voeren. De buurten waar het college betaald parkeren wil invoeren zijn verdeeld in vier clusters.

Cluster 1 bestaat uit de Heesterbuurt, Leyenburg en Eykenduinen.
Cluster 2 bestaat uit het Valkenbos-kwartier, de Visserijbuurt en het deel van Scheveningen-Bad waar nu nog geen betaald parkeren geldt.
Cluster 3 bestaat uit het Sweelinckplein en omgeving, de omgeving Koningsplein en het gebied rond de Energiecentrale aan de De Constant Rebecquestraat
Cluster 4 bestaat uit Transvaal-Noord, -Midden en -Zuid.

In het voorstel wordt in oktober 2008 betaald parkeren ingevoerd in cluster 1. Cluster 2, 3 en 4 volgen in 2009.

Inloopbijeenkomsten
Op woensdag 26 en donderdag 27 maart 2008 organiseert de gemeente tussen 16:00 uur en 20:00 uur inloopbijeenkomsten. Geïnteresseerden krijgen tijdens de bijeenkomsten meer informatie over het voorstel en kunnen reacties indienen. De inloopbijeenkomsten vinden plaats in de Haagse Lobby op de 10e etage van de Openbare Bibliotheek aan het Spui 68. Belangstellenden kunnen binnenlopen op een voor henzelf geschikt moment.

Inspraak
Alle belanghebbenden kunnen van maandag 3 maart tot en met zondag 13 april 2008 reageren op het voorstel. Het voorstel ligt tijdens deze periode ter inzage bij het Gemeentelijk ContactCentrum in het stadhuis aan het Spui 70 en bij alle stadsdeelkantoren.
Provincie:
Tag(s):