zondag, 6. juli 2008 - 18:13

Oplossing dubbele heffing Amsterdam-Noord

Amsterdam-Noord

De gemeente Amsterdam en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben gezamenlijk een oplossing gevonden voor de dubbele heffing in Amsterdam-Noord. Vanaf 1 januari 2009 draagt het hoogheemraadschap de wegentaak over aan Amsterdam. Dit heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt.

Concreet betekent dit voor de inwoners van Amsterdam-Noord dat zij niet langer meer via de waterschapsbelasting betalen voor het beheer van het wegennet. Het gelijktrekken van de waterschapsheffing scheelt de inwoners van Amsterdam-Noord ongeveer 35 euro per jaar. Voor huiseigenaren ligt dit nog hoger, afhankelijk van de WOZ-waarde van hun woning, gemiddeld 70 euro per jaar.

Besluit
Tot nu toe dragen de inwoners van Amsterdam-Noord via waterschapsbelasting bij aan het beheer en onderhoud van de wegen in het landelijke gebied. Elders in de stad worden deze kosten door de gemeente gedragen en worden de bewoners hiervoor niet aangeslagen.

Hieraan komt een einde door het op 26 juni jl. genomen besluit van de gemeenteraad van Amsterdam om akkoord te gaan met het voorstel van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Amsterdam neemt de wegentaak over, exclusief de wegen op de waterkering (Durgerdammerdijk - buiten de bebouwde kom -, Ringdijk Blijkmeer en Waterlandse Zeedijk). Het hoogheemraadschap inspecteert de wegen na de zomer en voert achterstallig onderhoud uit.

Huidige en toekomstige situatie
De situatie rond het wegenbeheer in Amsterdam is uniek omdat de gemeente in drie waterschappen ligt. Alleen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een wegentaak. Dat betekent dat de inwoners van Amsterdam-Noord wel wegenbelasting aan een waterschap betalen en de rest van de gemeente niet.

Voor de overname van de wegen betaalt de gemeente Amsterdam een bijdrage aan het hoogheemraadschap. De partijen hebben afgesproken dat Amsterdam deze bijdrage ineens afkoopt voor het bedrag van € 14,7 miljoen. Deze bijdrage zorgt ervoor dat de belasting voor de overige bewoners van het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier niet extra stijgt.
Provincie:
Tag(s):