vrijdag, 19. december 2008 - 9:23

Opnieuw asielzoekers op straat

Witmarsum

Nog geen jaar na de sluiting van de noodopvang in Witmarsum, dreigen daar opnieuw asielzoekers op straat te belanden. De gemeenteraad van Wûnseradiel wenste eerder geen verantwoordelijkheid meer te nemen voor de opvang van deze groep nog niet uitgeprocedeerde gezinnen. Het gaat hier om 8 volwassenen en 6 kinderen.

Hoewel de noodopvang de taak en verantwoordelijkheid van het Rijk is, vind de SP Statenfractie dat de provincie wel een morele plicht heeft om deze mensen te helpen. Daarom heeft de SP dit onderwerp, middels een interpellatie, op de agenda gezet van de Statenvergadering van 17 december j.l.
Provincie:
Tag(s):