dinsdag, 20. mei 2008 - 19:27

Opnieuw doorzoeking bij coffeeshop Checkpoint

Terneuzen

Het Openbaar Ministerie en de politie Zeeland voeren dinsdag een doorzoeking uit bij coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. Deze doorzoeking vindt plaats in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek tegen de coffeeshop.

De doorzoeking is een vervolg op een eerdere inval van 1 juni 2007. Toen werden in de coffeeshop 5,1 kilo softdrugs en 1.600 voorgedraaide joints aangetroffen.

In het naburige pand, dat door de coffeeshop als opslagplaats werd gebruikt, stuitte de politie op 92,2 kilo softdrugs en ruim 6.400 voorgedraaide joints. De landelijk vastgestelde maximaal toegestane voorraad is 500 gram. Bij de inval van disndag zal opnieuw gekeken worden naar de voorraad van Checkpoint.

De actie is een initiatief van justitie en wordt gesteund door de lokale driehoek waarin burgemeester, districtchef van de politie Zeeland en de officier van Justitie zitten.

Terneuzen kent sinds 1995 een beleid voor twee gedoogde verkoop-punten, namelijk Checkpoint en Miami. De shops ontvangen gemiddeld zo’n 2.300 tot 2.900, voornamelijk Belgische en Franse, bezoekers per dag.

Vanwege overlast in het centrum wil Terneuzen beide shops verplaatsen naar een nieuwe locatie buiten het centrum. De inval en het strafrechtelijk onderzoek staan los van de vorige week door de gemeente opgelegde sanctie en de door de gemeenteraad gewenste verplaatsing. Wel kunnen de resultaten hierop hun weerslag hebben.
Provincie:
Tag(s):