vrijdag, 22. februari 2008 - 13:35

Opnieuw dwangsom voor TT-circuit

De provincie Drenthe heeft het TT-circuit een dwangsom verbeurd van 10.000 euro, omdat op 3 februari jl. geluidsovertredingen van de milieuvergunning zijn geconstateerd. Uit de meetgegevens van de geluidmeetmast op het circuit bleek een overschrijding van 2 dBA. Dit is bijna een verdubbeling van de toegestane geluidsbelasting.

Gedeputeerde handhaving Henk Baas van de ChristenUnie onderstreept het belang van handhaving van de milieuvergunning: `De vergunning geeft onder meer regels om geluidsoverlast te beperken. Die regels mogen niet worden overschreden`.

Vorig jaar zijn bij diverse activiteiten op het TT-circuit de toegestane geluidsnormen uit de Wet milieubeheer overschreden. Het ging daarbij om de Cup-races (type 3 evenement uit de vergunning van het TT-circuit) en rijvaardigheidstrainingen (type 4 evenement). De provincie heeft het TT-circuit daarop dwangsommen opgelegd: voor elke overtreding van evenementen in type 3 een dwangsom van 10.000 euro met een maximum van 180.000 euro en voor de type 4 evenementen een dwangsom van 5.000 euro per overtreding met een maximum van 100.000 euro. Gedeputeerde Baas geeft aan/benadrukt dat het TT-circuit voldoende tijd en mogelijkheden heeft gehad om de nodige maatregelen te treffen om het geluidsniveau naar beneden te brengen.

Het TT-circuit heeft bezwaar ingesteld tegen de opgelegde dwangsommen. Op 4 maart a.s. is een zitting bij de Raad van State waarin het TT-circuit vraagt om schorsing van het dwangsombesluit.
Provincie:
Tag(s):