maandag, 11. februari 2008 - 9:55

Opnieuw geringe stijging waterschaps-heffingen

Groningen

In 2008 verwachten de waterschappen ruim 2 miljard euro te ontvangen uit waterschapsheffingen. Dit is 2,2 procent meer dan een jaar eerder. Net als in 2007 is dit een geringe toename, vergeleken met de stijgingen in de periode 1999-2006.

De waterschappen leggen twee typen heffing op voor het bekostigen van hun uitgaven: de waterschapsomslagen en de verontreinigingsheffing.

De begrote opbrengst van de waterschapsomslagen bedraagt 0,8 miljard euro. Dit is 2,4 procent meer dan vorig jaar. Vooral de eigenaren van woningen en bedrijfsgebouwen gaan dit jaar meer betalen, 4,9 procent. De hoogte van deze omslag gebouwd is mede afhankelijk van de waarde van hun onroerend goed. Deze waarde is door hertaxatie flink toegenomen, met 7,6 procent. Veel waterschappen kwamen de eigenaren echter tegemoet met een tariefverlaging.

Ook de opbrengst van de omslag ‘ingezetenen’, de heffing voor de inwoners in het gebied van het waterschap stijgt (2,7 procent). Dit komt voornamelijk door tariefverhogingen.
Provincie:
Tag(s):