dinsdag, 21. oktober 2008 - 12:24

Opnieuw inbeslagname bij Limburgse paardenhouder

Voerendaal

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft samen met de politie Brunssum op 20 oktober zes verwaarloosde paarden in beslag genomen bij een paardenhouder in Voerendaal.

Bij dezelfde man werden op 1 september al twee paarden weggehaald. Proces-verbaal wordt opgemaakt vanwege 'het onthouden van de nodige verzorging aan de zes paarden'.

Nadat er bij de politie een aangifte was binnengekomen over verwaarloosde paarden voerde de LID samen met de politie Brunssum in september een inspectie uit. Tijdens deze inspectie bleek dat de eigenaar in totaal acht paarden had lopen die allemaal mager waren. Nadat twee dierenartsen ingeschakeld waren om de toestand van de dieren te beoordelen, werden twee paarden na overleg met Justitie Maastricht in beslag genomen. Voor de andere zes paarden stelde de LID voorwaarden voor de verzorging (huisvesting, voedsel en hoefverzorging).

Bij een hercontrole bleek dat de eigenaar de gestelde voorwaarden niet was nagekomen. Zo hadden de paarden om 10 uur in de ochtend nog geen voer en hadden enkele paarden geen water. De twee dierenartsen die in september al waren geconsulteerd werden opnieuw gevraagd de paarden te onderzoeken. Zij gaven allebei aan dat de voedingstoestand van de paarden vergeleken met 1 september minder was geworden en dat de paarden achteruit gingen. Beiden adviseerden de paarden weg te halen daar de dieren nu nog goed te helpen waren na en enige tijd zo doormodderen niet meer.

In overleg met justitie Maastricht werden de paarden dezelfde middag in beslag genomen en afgevoerd naar een aangewezen opslaghouder.
Provincie:
Tag(s):