maandag, 31. maart 2008 - 15:18

Oprichting Stichting Historia Snekensis

Sneek

In het kader van de viering van 550 jaar stadsrechten in 2006 is aangekondigd dat het initiatief zou worden genomen tot het samenstellen van een semi-wetenschappelijk boekwerk over de geschiedenis van de gemeente Sneek. Welnu, dat voornemen wordt werkelijkheid.

Woensdag vindt de ondertekening van de akte van oprichting van de Stichting Historia Snekensis in de Gehoorzaal van het Fries Scheepvaartmuseum plaats. Tijdens deze bijeenkomst houden oud-burgemeesters van Sneek de heren mr. B. van Haersma Buma en mr. S.J. Hartkamp en de huidig burgemeester de heer drs. A.A.M. Brok een korte inleiding. Voorts zal drs. M. Schroor, de hoofdauteur van het boek, een voordracht houden met als titel ‘Hart van een waterrijk achterland’.

Het geschiedenisboek dient een betaalbaar boek te worden met veel illustraties, dat een breed publiek aanspreekt. Burgemeester en wethouders van Sneek hebben besloten de organisatie van het project, dat een aantal jaren in beslag zal nemen, in een aparte stichting onder te brengen.

Bij het 550-jarig bestaan van de gemeente bleek dat naar een aantal wezenlijke elementen uit de Sneker geschiedenis nog nooit onderzoek is gedaan. Het schrijven van een geschiedenisboek over Sneek is dus alleen maar compleet als voorafgaand daaraan over een aantal onderwerpen historisch verantwoord onderzoek plaatsvindt. Het boek kan daardoor een duidelijke meerwaarde krijgen.

De heer drs. Meindert Schroor te Leeuwarden is bereid het hoofdauteurschap van het boek op zich te nemen, in samenwerking met een aantal co-auteurs. De heer Schroor is sociaal geograaf en historicus en heeft vele publicaties op zijn naam staan. Hij heeft een eigen geografisch en historisch onderzoeksbureau: Varenius.

Stichting Historia Snekensis wordt formeel opdrachtgever en zal het project zowel inhoudelijk als organisatorisch moeten begeleiden. Daarnaast zal de stichting aan sponsorwerving moeten doen.
Provincie:
Tag(s):