maandag, 28. april 2008 - 20:19

Oproep aan Minister Eurlings voor invulling luchtverkeersleiding

Lelystad

Ondernemend Flevoland / Noord West Veluwe doet een dringend beroep op Minister Eurlings voor snelle invoering van luchtverkeersleiding op Lelystad Airport

Uit handen van Elly Jonkman, bestuurslid van Bedrijfskring Lelystad, ontvangt Minister Eurlings morgen een dringend verzoek om op korte termijn te zorgen voor invulling van luchtverkeersleiding op Lelystad Airport. Het bedrijfsleven uit Flevoland en Noord West Veluwe maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid rondom Lelystad Airport en over het stagneren van economische ontwikkelingen voor de Provincie Flevoland.

De invulling van luchtverkeersleiding is een belangrijk vraagstuk voor het bedrijfsleven. Namens VNO-NCW/MKB Flevoland en alle bedrijfskringen uit Flevoland, Urk en Noord West Veluwe, wordt op 29 april een brief overhandigd aan Minister Eurlings met daarin een dringend verzoek om op korte termijn gelden vrij te maken voor de invulling van luchtverkeersleiding op Lelystad Airport. Dit is mogelijk door het uitblijven van de aanleg van de Zuiderzeelijn welke gelden -1.2 miljard euro- nu worden ingevuld voor infrastructurele vraagstukken in Flevoland. De Minister heeft eerder aangegeven hier niet afwijzend tegenover te staan.

De Luchtverkeersleiding Nederland is vooraf gevraagd naar de mogelijkheden hiertoe. Blijkens is er al een compleet draaiboek beschikbaar. Het is tevens een dringend advies van de Luchtverkeersleiding Nederland om hiertoe over te gaan.

De veiligheid rondom Lelystad Airport en de uitwijkmogelijkheden voor Schiphol liggen aan dit advies ten grondslag. Voor Flevoland betekent de komst van luchtverkeersleiding minder overlast van sport vliegverkeer, een gestructureerde aanpak voor zakelijk vliegverkeer en dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Airport in een versnelling kan komen.

Vanuit de commissie Cebla – een adviesorgaan van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven – is geadviseerd aan het bedrijfsleven om snel actie te ondernemen richting het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De brief aan Minister Eurlings is een eerste stap hiertoe.

Op dinsdag 29 april is er tevens een bijeenkomst in Hotel Lelystad Airport waar het bedrijfsleven haar stem kan laten horen. De Position Paper die hieruit voortkomt zal worden aangeboden aan de Provincie en landelijke overheden. Aanvang: 16.00 uur.
De bijeenkomst is een initiatief van de Bedrijfskring Lelystad. Men hoeft zich voorafgaand aan de bijeenkomst niet aan te melden.
Provincie:
Tag(s):