zaterdag, 9. februari 2008 - 1:20

Oproep voor nabestaanden van overledenen in Borsele

Borsele

De gemeente Borsele wil graag in contact komen met de nabestaanden van personen die voor 1970 zijn begraven in de gemeente Borsele. Dit is van belang voor het actualiseren van de begraafadministratie en het verlengen van de grafrechten in het bijzonder.

De begraafregisters en aktes bieden een redelijk goed overzicht van de status en uitgiftetermijnen van de graven vanaf de gemeentelijke herindeling in 1970.

Tussen 1970 en 1972 was sprake van een overgangsregeling en nadien zijn de voorwaarden voor de begraafplaatsen op alle dorpen gelijkgesteld. De dorpsarchieven, met betrekking tot de begravingen die voor 1970 hebben plaatsgevonden, bieden onvolledige informatie. De condities waaronder graven werden uitgegeven zijn in veel gevallen onbekend.

Afhankelijk van plaats en tijd kunnen verschillen optreden. Bij het overlijden van rechthebbenden behoren de grafrechten binnen een periode van 1 jaar te worden overgeschreven. In de praktijk is de overschrijving van grafrechten vaak achterwege gebleven en ontbreekt daardoor informatie over de rechthebbenden.

Indien nodig is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om het recht te doen vervallen als de grafrechten niet tijdig worden overgeschreven. Voor het bijwerken van de begraafadministratie is intensief speurwerk nodig. Dit is uitvoerbaar voor de begravingen vanaf 1970, maar niet voor de voorafgaande begravingen. Ons streven is om de nabestaanden zorgvuldig te informeren over het verlengen van de grafrechten.

Als de gegevens van nabestaanden onbekend blijven, moet aanplakking op de informatieborden op de begraafplaats plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):