zaterdag, 15. november 2008 - 12:49

Oprukkend zout bedreigt drinkwater-voorziening Zuid-Holland

Den Haag

Alles wijst er op dat het oppervlaktewater en grondwater in Zuid-Holland de komende tientallen jaren zouter wordt. De oorzaak is klimaatverandering.

De verzilting vormt een bedreiging voor met name de drinkwater-voorziening uit grondwater. Maar ook de oppervlaktewaterbedrijven moeten zoeken naar oplossingen. De klimaatmaatregelen van de door het kabinet ingestelde Deltacommissie (ook wel commissie Veerman genoemd) lijken het probleem te verergeren. Doordat zij voorstellen om in droge zomers zoet rivierwater om te leiden naar het IJsselmeer, wordt het water in Zuid-Holland zouter. Oasen roept de overheid op om zuivering van zout water tot drinkwater toe te staan.

Drinkwaterbedrijf Oasen hield afgelopen vrijdag een symposium met de titel “Zoet IJsselmeer, Zout Zuid-Holland.� Hoofdspreker was Pavel Kabat, lid van de Deltacommisie: hij vertelde dat door de opwarmende aarde de zeespiegel stijgt en het peil van de rivieren in Zuid-Holland in de zomer daalt. Daardoor dringt in de zomers het zoute zeewater steeds verder via de rivier het land in. De beschermingsmaatregelen die de Commissie voor Nederland voorstelt, zoals het omleiden van zoet rivierwater naar het IJsselmeer, verergert het zoutprobleem in Zuid-Holland.

Gert Jan Zwolsman, van kennisinstituut KWR, legde uit dat de kans dat klimaatverandering tot een zouter Zuid-Holland groot is en een daadwerkelijk gevaar vormt voor de drinkwatervoorziening. Ook al zag hij de meerwaarde van de maatregelen van de Deltacommissie, toch voegde hij toe: “Er komt extra zout in het watersysteem van Zuid-Holland door de maatregelen van de Deltacommissie.�

Schaakmat

Arie Haasnoot van Oasen gaf aan dat we het probleem van verzilting kunnen oplossen, door het zout uit het grondwater te verwijderen. Daarvoor zijn technieken als membraanfiltratie. Maar hij mag niet van de overheid. Hij gaf aan : �wij staan schaakmat. Aan de ene kant het oprukkende zout, waardoor het zoutgehalte in ons grondwater stijgt tot boven de wettelijke norm. Aan de andere kant de overheid die ons verbiedt om het zout uit het grondwater te halen. Want het zoute afvalwater dat we na zuivering overhouden, mogen we nergens laten.�

Slag om de arm

Mirja Baneke van de provincie Zuid-Holland erkende het toekomstige probleem en gaf aan er over in gesprek te zijn met de drinkwaterbedrijven. Zij vertelde dat de provincie wat betreft de drinkwaterbedrijven een voorstander was van het technisch oplossen van het verziltingsprobleem. De provincie is geen voorstander van verplaatsen van bronnen voor drinkwatervoorziening naar het oosten. Zij gaf aan dat de provincie er over nadenkt hoe ze om moeten gaan met het zoute afvalwater dat ontstaat bij zuivering.
Provincie:
Tag(s):