dinsdag, 29. juli 2008 - 18:54

Opsporing van voortijdige schoolverlaters

Regio

Jongeren die zonder diploma of met enkel een VMBO-diploma stoppen met leren, krijgen op de arbeidsmarkt nauwelijks kansen. Zij lopen het grote risico jarenlang te blijven hangen op het niveau van tijdelijke, slecht betaalde baantjes.

Werkgevers zitten nauwelijks meer te wachten op ongeschoold personeel. Als het economisch slechter gaat, vliegen zij er ook als eersten uit.Vandaar dat in zes Noord-Veluwse gemeenten en in Zeewolde het jaarlijkse Zomerproject Voortijdig Schoolverlaten weer van start gaat.

De komende maanden worden jongeren benaderd die het voortgezet onderwijs verlaten en nog geen keuze hebben gemaakt voor een vervolgopleiding. Het gaat om leerlingen die de HAVO of het VWO hebben verlaten zonder diploma, en om VMBO-leerlingen met en zonder diploma.

Het Zomerproject is een actie van de zes Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en de gemeente Zeewolde. De gemeenten werken nauw samen met Landstede Trajectbureau. De coördinatie van het project is in handen van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) van Regio Noord-Veluwe. “Die naam RMC doet bij weinig mensen een belletje rinkelen,� zegt Jantien Huzen. “In tegenstelling tot het begrip voortijdige schoolverlaters of drop-outs.�

De RMC-consulente legt uit dat scholen niet alleen de verplichting hebben om de uitval van leerplichtige scholieren te melden, maar ook van niet-leerplichtigen. “Het is onze taak om te helpen voorkomen dat jongeren zonder een geschikt diploma de arbeidsmarkt opgaan. Daarbij moeten we nogal eens uitleggen dat een VMBO-diploma niet als startkwalificatie geldt. VMBO is immers voorbereidend beroepsonderwijs.�

Op basis van de gegevens van scholen controleren de leerplicht-ambtenaren van de verschillende gemeenten welke scholieren wel hun opleiding hebben beëindigd, maar niet voor een vervolgopleiding staan ingeschreven. De jongeren ontvangen eerst een formulier waarop zij moeten invullen wat zij komend schooljaar gaan doen. Wie daar niet op reageert, wordt door een leerplichtambtenaar of door een consulent van de RMC benaderd voor een gesprek.

"Voor jongeren tot 18 jaar is dit geen vrijblijvend gesprek,� waarschuwt Jantien Huzen. “Zij zijn of leerplichtig of kwalificatieplichtig. De zogeheten kwalificatieplicht is in de plaats gekomen van de partiële leerplicht. Iedereen tot 18 jaar heeft van het ministerie van Onderwijs de verplichting gekregen om zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. De gesprekken in het kader van het Zomerproject zijn evenwel vooral een service voor jongeren die niet goed weten wat ze later willen gaan doen of voor jongeren die erachter zijn gekomen dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt.�

De uitkomst van zo’n gesprek kan zijn dat een jongere begeleid wordt naar een leer-werktraject dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en interesses. Een andere mogelijkheid is dat een jongere wordt doorverwezen naar het Trajectbureau van Landstede. Het Trajectbureau bekijkt welke loopbaanmogelijkheden bij de capaciteiten passen.

Gedurende elk schooljaar verlaten in de regio Noord-Veluwe gemiddeld 300 leerlingen voortijdig het onderwijs. Dankzij het Zomerproject konden vorig jaar 21 jongeren geholpen worden bij het opbouwen van hun toekomst. Jongeren die twijfelen of hun schoolkeuze de juiste is, kunnen zich ook vrijwillig melden voor een gesprek met een consulent van RMC door een e-mail te sturen naar rmc@regionoordveluwe.nl
Provincie:
Tag(s):