dinsdag, 15. juli 2008 - 9:25

OPTA: Kabelmarkt open, minder regels telefoniemarkt

Groningen

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, presenteert dinsdag zijn nieuwe ontwerpbesluiten voor de markten voor vaste telefonie, breedbandinternet toegang en huurlijnen. Hierin onderbouwt OPTA welke maatregelen zij nodig vindt om de komende reguleringsperiode innovatie, investeringen en concurrentie te stimuleren in het belang van de consument.

Mede dankzij de verplichtingen die OPTA tot nu toe op de telefoniemarkt aan KPN heeft opgelegd en doordat kabeltelefonie aan belang wint, kunnen KPN’s verplichtingen op de consumentenmarkt worden geschrapt. KPN is voortaan vrijgesteld van retailverplichtingen bijvoorbeeld omtrent minimum- en maximumtarieven voor consumenten en mag vrijer de concurrentiestrijd aangaan.

Daarnaast legt OPTA de kabelaanbieders de verplichting tot wederverkoop van de kabelaansluiting op, omdat de toezichthouder anders onvoldoende concurrentie op de omroepmarkten voorziet. Zo kunnen consumenten straks kiezen van wie zij het analoge TV-pakket afnemen, net zoals zij nu al kunnen kiezen tussen verschillende telefoonaanbieders via het netwerk van KPN.
Categorie:
Tag(s):