donderdag, 10. januari 2008 - 9:32

Optimaal vervangend vervoer tijdens verbetering Zeeuws spoor

Zeeland

Van 22 maart, paaszaterdag, tot 22 april 2008 wordt er grootschalig onderhoud gepleegd aan het Zeeuwse spoor. Op 7 januari 2008 hebben de gemeenten langs het spoor en de Provincie Zeeland, in een overleg met ProRail en NS ingestemd met een stremming van 31 dagen van het spoor in Zeeland. Voorwaarde is wel, dat NS optimaal treinvervangend vervoer organiseert.

De NS zorgt, in overleg met gemeenten en Provincie, deze 31 dagen voor optimaal vervangend vervoer en heldere en tijdige informatie aan de reiziger. Het vervangende vervoer tijdens de werkzaamheden in de herfstvakantie van 2007 was niet goed geregeld en na evaluatie heeft NS zich hiervoor geëxcuseerd. NS stemt het nieuwe vervoersplan af op de specifieke Zeeuwse situatie.

Er zullen voldoende snel- en stopbussen worden ingezet die in Bergen op Zoom aansluiten op de trein en in Vlissingen zo goed mogelijk aansluiten op de Fast Ferry. Ook wordt in de dienstregeling rekening gehouden met drukte tijdens de spits. Door de inzet van snelbussen wordt de extra reistijd tot een minimum beperkt. In Middelburg en Goes blijft er, doordat de treinvervangende bussen twee keer per uur rijden, een redelijke aansluiting bestaan op het overige openbaar vervoer, waaronder de lijnen door de Westerscheldetunnel. NS onderzoekt nog of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor bepaalde doelgroepen zoals scholieren. Het vervoersplan is eind februari bekend en dan start ook de voorlichtingscampagne.

In deze periode zijn nachtslots beschikbaar voor het goederenvervoer. Dit betekent dat er in Vlissingen-Oost en in Roosendaal goederentreinen met een diesellocomotief klaarstaan die in een klein tijdvenster in de nacht op afroep, dus niet volgens dienstregeling, over het spoor komen.

In Zeeland en de rest van Nederland wordt in 2008 en de jaren daarna zeer groot onderhoud verricht aan het spoor. ProRail noemt het Zeeuwse project Mega1 (Meerjarige Engineering en Geïntegreerd Aanbesteden). Dit soort grootschalig onderhoud is ongeveer eens in de 50 á 60 jaar noodzakelijk en omvat het vernieuwen of saneren van zowel het spoor, de ballast (grind), wissels en overwegen en op sommige trajecten ook de bovenleiding.

In Zeeland speelt daarbij ook het aanbrengen van raildempers, stil spoor en andere voorzieningen om geluidsoverlast terug te dringen. Het traject Bergen op Zoom – Vlissingen is landelijk het eerste traject waar het onderhoud op deze grote schaal plaatsvindt.

Het onderhoud in Zeeland was in eerste instantie gepland in de periode tot 2015. Uiteindelijk is echter door de Raad van State uitgesproken dat ProRail voor 1 januari 2009 moet voldoen aan de geluidsnormen. Daarmee is het noodzakelijk om het gehele onderhoud nog in 2008 uit te voeren.

Er is een groot aantal varianten beoordeeld, variërend van een eenmalige lange stremming tot een groot aantal kortere stremmingen. Alles afwegende zijn Provincie, gemeenten, NS en ProRail van mening dat de stremming van 31 dagen uiteindelijk de minste overlast voor de reizigers oplevert.

De Provincie heeft er bij ProRail op aangedrongen zoveel mogelijk werkzaamheden in de 31 daagse periode te combineren en dag en nacht door te werken. Na deze periode zullen er geen snelheidsbeperkingen op het spoor worden ingesteld om het spoor in te rijden. Dat was wel het geval geweest bij andere varianten, waardoor de dienstregeling voor het personenvervoer langere tijd zou worden ontregeld.

Niet alle werkzaamheden kunnen in de 31 dagen worden gedaan, waardoor het spoor op een gedeelte van de Zeeuwse lijn ook nog wordt gestremd in enkele weekenden in 2008.

Het groot onderhoud start op 22 maart, de zaterdag voor Pasen, tot 22 april. De werkzaamheden zijn afgerond voor de start van de meivakantie. Deze periode is zorgvuldig gekozen, waarbij rekening is gehouden met weersfactoren, vakanties en piektransporten in het goederenvervoer.
Provincie:
Tag(s):