maandag, 22. december 2008 - 9:55

Opvang voor 150 asielzoekers in Gees

Gees

Op recreatiepark De Wolfskuylen in Gees worden tijdelijk 150 asielzoekers opgevangen. Het COA is hierover, in overleg met de gemeente, tot overeenstemming gekomen met de exploitant van het recreatiepark. Het gaat om de periode van 5 januari 2009 tot eind 2010.

De tijdelijke opvang is noodzakelijk omdat op het asielzoekerscentrum Zweeloo tijdelijk minder plaatsingsmogelijkheden zijn vanwege nieuwbouw. Door de nieuwbouw wordt de capaciteit van het asielzoekerscentrum uiteindelijk vergroot van 350 naar 450 plaatsen. Dat is gelijk het maximum. Er komen in de gemeente Coevorden niet meer dan 450 opvangplaatsen voor asielzoekers. Omdat het COA op korte termijn al extra opvangcapaciteit nodig heeft, worden er tijdelijk 150 asielzoekers op De Wolfskuylen opgevangen. Het maximum van 450 opvangplaatsen wordt niet overschreden.

Het COA en de gemeente organiseren op maandag 29 december 2008 van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst voor inwoners van Gees, Zwinderen en omstreken. De bijeenkomst is op recreatiepark De Wolfskuylen (Holtweg 9 in Gees). Medewerkers van het COA en de gemeente geven tijdens de bijeenkomst informatie over de tijdelijke opvang en huisvesting van de asielzoekers op het recreatiepark. Ook beantwoorden de medewerkers vragen van inwoners.
Provincie:
Tag(s):