maandag, 11. augustus 2008 - 10:08

Opzeggen of uitbreiden zorgverzekering blijft lastig

Baarn

Het overstappen van de ene naar de andere zorgverzekering blijkt steeds lastiger. Vooral bij het afsluiten van een nieuwe aanvullende verzekering ondervonden verzekerden in 2008 meer belemmeringen dan in het jaar ervoor. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft laten uitvoeren naar risicoselectie via de aanvullende en collectieve verzekeringen.

Mensen die een polis met uitgebreide dekking wilden afsluiten werden - meer dan in 2007 - geconfronteerd met beperkende voorwaarden zoals uitsluiting van vergoedingen of het betalen van een hogere premie. Veel zorgverzekeraars maken het daarnaast onaantrekkelijk, zo niet onmogelijk, om uitsluitend een aanvullende verzekering af te sluiten.

Zo rekenen negen zorgverzekeraars premietoeslagen van 25 tot 100% bij het afsluiten van een afzonderlijke aanvullende verzekering. De verscherpte voorwaarden in combinatie met de koppeling tussen basispakket en aanvullende verzekering zijn vooral problematisch voor de mensen die zorg het hardst nodig hebben, zoals chronisch zieken en gehandicapten.

Op zich zijn zorgverzekeraars gerechtigd een gezondsheidsverklaring te vragen voor hun aanvullende zorgverzekeringen. Geen van de verzekeraars geeft echter bij het opmaken van de offerte aan wat de mogelijke consequenties zijn. Er is daarom sprake van een onvolledige offerte. De kans bestaat immers dat de aanvrager geweigerd wordt of alleen voor het gewenste pakket in aanmerking komt onder zeer beperkende voorwaarden of een premieopslag. Zorgverzekeraars blijven dan ook in gebreke waar het gaat om informatieverstrekking over hun acceptatiebeleid.

Een ander punt van zorg is de opzegtermijn. Negen verzekeraars hanteren nog een opzegtermijn van twee maanden. Verzekerden die willen overstappen moeten al voor 1 november opzeggen terwijl de meeste nieuwe polissen en premies op dat moment nog niet bekend zijn. Daar komt bij dat de acceptatieprocedure voor een nieuwe aanvullende verzekering veel tijd in beslag kan nemen. Het onderzoek is in opdracht van de NPCF uitgevoerd door het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (Erasmus MC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Provincie:
Tag(s):