dinsdag, 15. april 2008 - 13:32

Opzij mag mannelijke redacteur niet weigeren

Amsterdam

Het feministisch tijdschrift Opzij maakt bij haar aannamebeleid verboden onderscheid op grond van geslacht door de functie van kernredacteur uitsluitend voor vrouwen te reserveren. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) geoordeeld op verzoek van het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden.

Maandblad Opzij betoogde in de zaak dat het haar was toegestaan om dit onderscheid te maken. Hiertoe voerde zij onder meer aan dat zij een voorbeeldfunctie heeft en dat het vanwege haar geloofwaardigheid van belang is dat slechts vrouwen deel uitmaken van haar kernredactie. Hoewel de Commissie begrip heeft voor dit standpunt, biedt de gelijkebehandelingswetgeving hiervoor geen ruimte. De wetgeving is erop gericht te voorkomen dat mensen louter vanwege hun geslacht worden uitgesloten van belangrijke onderdelen van het maatschappelijk leven. Het per definitie uitsluiten van mannen is gewoonweg discriminerend. Opzij kan om die reden geen beroep doen op de wettelijke uitzondering voor het voeren van voorkeursbeleid.
Categorie:
Tag(s):