dinsdag, 22. april 2008 - 21:36

Oranje Fonds helpt Koekangerveld met €40.000,-

Koekangerveld

Het Oranje Fonds heeft aan Koekangerveld een bedrag van € 40.000,= toegezegd voor de bouw van een nieuw dorpshuis. Bij de bewoners van Koekangerveld groeit hierdoor het vertrouwen dat zij de financiering rond zullen krijgen en volgend jaar een nieuw dorpshuis zullen gaan bouwen.

Een aantal jaren geleden is in Koekangerveld de school gesloten door een tekort aan leerlingen. Het gebouw, dat in het kleine dorp in Zuidwest Drenthe ook dienst deed als dorpshuis, is daarna door de gemeente verkocht en hiermee dreigde de laatste gemeenschappelijke faciliteit uit het dorp te verdwijnen. De bewoners waren ervan overtuigd dat er een dorpshuis nodig was om het dorp leefbaar te houden.

Het bestuur van het dorpshuis “Stichting de Veldhoek� heeft daarom het afgelopen anderhalf jaar, samen met de Belangengroep Koekangerveld plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe ontmoetingsruimte. Dit gebeurde in nauw overleg met de bewoners en met steun van de gemeente en Stichting Welzijn de Wolden. Er is veel tijd en energie gestopt in het uitwerken van diverse scenario’s, het uitzoeken van allerlei details en het toetsen van de haalbaarheid.

Na veel wikken en wegen is uiteindelijk gekozen voor de duurzaamste oplossing, een permanent gebouw in het centrum van het dorp.
Alhoewel veel dorpsbewoners zelf de handen uit de mouwen willen steken voor de realisatie van een nieuw dorpshuis, is er ook veel geld nodig. In februari zijn daarom de gemeente en een zevental fondsen aangeschreven voor de financiering.

Als alles volgens plan verloopt, is tegen de zomer duidelijk of er voldoende fondsen beschikbaar zijn en kan worden begonnen met de definitieve plannen en het voorbereiden van de bouw. In de loop van 2009 kan het dorpshuis hopelijk in gebruik worden genomen.

De € 40.000,= van het Oranje Fonds geeft Koekangerveld een zet in de goede richting. Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds, op sociaal gebied. Per jaar keert het ongeveer € 20 miljoen uit aan organisaties en projecten in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het Oranje Fonds betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.
Provincie:
Tag(s):