maandag, 29. september 2008 - 10:41

Oud-minister Ter Beek overleden

Assen

De Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe, Aurelus Louis ter Beek, is vanmorgen vroeg in zijn woonplaats Assen overleden.

Hij overleed aan de gevolgen van longkanker. De ziekte heeft zich ongeveer twee maanden geleden geopenbaard, waarna de heer Ter Beek zich begin augustus genoodzaakt zag zijn werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer te leggen.

Gedeputeerde Anneke Haarsma neemt zijn taken waar. Relus ter Beek was lid van de PvdA en sinds 1 januari 1995 Commissaris van de Koningin in Drenthe. Hij is 64 jaar geworden.

Ter Beek is een voormalige voorzitter van de PvdA-jongeren die in de jaren zeventig en tachtig als buitenland-woordvoerder van de PvdA-fractie een belangrijke rol speelde in de debatten over Zuid-Afrika en kernwapens. Hij behoorde op buitenlandbeleid tot de linkervleugel van zijn partij.

Hij werd minister van Defensie in het derde kabinet-Lubbers. In zijn Prioriteitennota werd besloten tot inkrimping en professionalisering van de krijgsmacht en tot opschorting van de dienstplicht. Ter Beek was eerstverantwoordelijke voor de Nederlandse deelname aan de Golfoorlog en voor de uitzending van Nederlandse militairen naar Bosnië (Srebrenica).
Op 1 januari 1995 werd hij benoemd tot Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe.

Op 26 augustus 2008 wordt door de Provincie Drenthe bekend gemaakt dat Relus Ter Beek longkanker met uitzaaingen heeft. Hij wordt bestraald in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Vandaag 29 september 2008 overleed ter Beek na een kortstondig ziekbed aan de gevolgen van eerder geconstateerde ziekte.
Provincie:
Tag(s):