vrijdag, 12. december 2008 - 14:28

Oud papier gaat meer opbrengen

Werkendam

De gemeente Werkedam heeft in een overleg met de oud-papier verwerker (Peute papierrecycling B.V.) opnieuw een gunstig tarief bedongen. De onderhandelingen over de verlenging van het contract zijn op het juiste moment gehouden gezien de dalende prijzen op de wereldmarkt voor oud-papier. Er is voor beide partijen, gemeente én verwerker een goede afspraak voor de komende drie jaar gemaakt.

Tijdens de bespreking is onder meer de nieuwe inzamelvergoeding voor de komende drie jaar bekend gemaakt. Deze vergoeding is vastgesteld op 45,50 euro per ton ingezameld oud-papier. Dit is één euro per ton meer dan de vergoeding die tot eind 2008 aan de verenigingen en instellingen is uitgekeerd. Alle inzamelende organisaties hebben aangegeven hier bijzonder blij mee te zijn.

De vergoeding die zij voor het inzamelen van het oud-papier ontvangen, is voor de verenigingen en instellingen immers een belangrijke inkomstenbron. Wethouder Luteijn heeft tijdens de bespreking zijn waardering aan alle inzamelaars uitgesproken. De maandelijkse inzet van vele jonge en oudere leden blijft een compliment waard!

Overigens komt het nog steeds voor dat inwoners oud-papier in de grijze restafvalcontainer stoppen. Volgens metingen uit 2008 zat er gemiddeld 11% papier in het restafval. Graag benadrukken wij dat u geld kan besparen door oud-papier gescheiden aan te bieden op de inzameldagen. U hoeft de grijze container immers minder vaak aan te bieden. Daarnaast wordt voor de verwerking van restafval betaald, terwijl papier geld oplevert. Hiermee wordt het verenigingsleven in de gemeente ondersteund.
Provincie:
Tag(s):