dinsdag, 16. december 2008 - 20:50

Oude Diep Hoogeveen in handen Drentse Landschap

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen en het waterschap Reest en Wieden dragen op 18 december het gebied tussen Fluitenberg en de Hoogeveense wijk De Weide over aan Het Drentse Landschap. Het gebied is het afgelopen jaar heringericht. Staatssecretaris Tineke Huizinga ‘opende’ onlangs het gebied bij de oplevering van het werk.

Tussen het bestaande, gekanaliseerde Oude Diep en de spoorlijn is een nieuwe kronkelende beek gegraven. Er is ook een rietveld van zeven hectare aangelegd. Het gebied is zo ingericht dat de nieuwe beek zo nu en dan, gecontroleerd en zonder schade aan te richten, buiten zijn oevers kan treden. Zo kun je water bergen op momenten dat er teveel is.

Het rietveld, een helofytenfilter zuivert riooloverstortwater voordat het in het Oude Diep terechtkomt. Dit is een waterkwaliteitsverbetering voor het Oude Diep.

De noodzakelijke ingrepen in het Oude-Diepgebied bieden daarnaast kansen voor recreatie. Er worden enkele wandelpaden aangelegd en wellicht andere recreatieve voorzieningen die bij het gebied passen.

Het waterschap en de gemeente hebben de herinrichting laten uitvoeren. Maar Stichting Het Drentse Landschap gaat het gebied beheren. Daarom wordt de grond nu overgedragen aan de stichting. De akte van eigendomsoverdracht wordt donderdag 18 december omstreeks elf uur ter plekke in het open veld ondertekend.
Provincie:
Tag(s):