zondag, 6. april 2008 - 21:36

Oude Diep maakt na 10 jaar de balans op

Maandag ontvangt een inwoner uit het Oude Diep het rapport met de resultaten van 10 jaar gebiedsgericht beleid in het Oude Diep-gebied. In Drenthe werken provincie, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en belangenorganisaties nauw samen aan de plattelandsontwikkeling. Het evaluatierapport blikt kritisch terug op de wijze van samenwerking en de effectiviteit en efficientie van de gezamenlijke inspanningen. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor de toekomst.

Tijdens de bijeenkomst overhandigt rentmeester Eric van der Bilt van de Stichting Het Drents landschap het boekje ‘De Loop van het Oude Diep’ met serie nieuwe wandelroutes in het gebied.
Provincie:
Tag(s):