donderdag, 14. februari 2008 - 14:31

Oude stortplaatsen in Apeldoorn leveren geen risico’s op

Apeldoorn

De oude stortplaatsen in Apeldoorn leveren minder risico’s voor het milieu op dan de gemeente had verwacht. Dit blijkt uit een onderzoek die de gemeente afgelopen jaar heeft uitgevoerd naar de kwaliteit van het grondwater in de omgeving van de stortplaatsen en dikte van de afdeklaag.

Sanering van de voormalige stortplaatsen Kanaal Zuid, Zuster Meijboomlaan, Sprengenparklaan en Richtersveld is op dit moment niet nodig. De gemeente bekijkt hoe zij eventuele risico’s voor het milieu ook in de toekomst kan voorkomen.

Aanleiding van het onderzoek waren de resultaten van de inventarisatie naar de risico’s van oude stortplaatsen die door de provincie in 2004 en 2005 is gemaakt. De provincie heeft zeventien oude stortplaatsen in Apeldoorn en buitengebied onderzocht op de dikte en de kwaliteit van de afdeklaag en de kwaliteit van het grondwater in de directe omgeving. Uit de resultaten van het onderzoek concludeerde de provincie dat voor negen stortplaatsen in Apeldoorn geen duidelijk beeld bestond over de verontreiniging van het grondwater en/of de deklaag. Hierdoor kon de provincie onvoldoende inschatten wat de risico’s waren voor het milieu.

De provincie adviseerde in 2006 voor deze stortplaatsen een aanvullend onderzoek uit te voeren als het perceel werd verkocht of een herinrichting van het gebied plaats vond, zoals bij de voormalige stortplaats ‘de Vellert’ is gebeurd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek ligt volgens de provincie, conform het landelijk advies van het ministerie van Vrom, bij de veroorzakers en de eigenaren.

De gemeente vond de voorgestelde termijn voor de grote stortplaatsen in het stedelijk gebied van Apeldoorn te lang en wilde meer helderheid over de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid. Daarom stelde ze zelf in 2006 een nader onderzoek in bij vijf grote oude stortplaatsen. Het gaat om de voormalige stortplaatsen Kanaal Zuid, Zuster Meijboomlaan, Sprengenparklaan, Richtersweg en de Vellert. Laatstgenoemde werd meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Zuidbroek. Voor de vier stortplaatsen in het landelijk gebied is de provincie aan zet..

Uit het onderzoek blijkt dat er geen onaanvaardbare risico ’s zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Sanering van de vier oude stortplaatsen is daardoor op dit moment niet nodig.

Om eventuele risico’s ook in de toekomst uit te sluiten onderzoekt de gemeente de mogelijkheden per locatie. Over twee jaar wil de gemeente op basis van de resultaten van het onderzoek met een concreet plan komen.
Provincie:
Tag(s):