dinsdag, 8. januari 2008 - 16:01

Ouderbijdragen peuterspeelzaal niet omhoog

Breda

Om het bezoek aan de peuterspeelzaal een impuls te geven, ziet de gemeente Breda voor het tweede jaar op rij af van het verhogen van de ouderbijdragen peuterspeelzaalwerk. Daarmee neemt de gemeente ook in 2008 de kosten voor gestegen lonen en dergelijke voor haar rekening. Dat komt neer op een bedrag van ruim € 30.000,-

Het bezoeken van een peuterspeelzaal is voor kinderen van twee tot vier jaar niet alleen leuk, maar ook belangrijk. De peuterspeelzaal biedt een goede gelegenheid om andere kinderen te ontmoeten en samen te spelen. Daarbij is veel aandacht voor taal en de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Kinderen die een peuterspeelzaal bezoeken krijgen zo een goede start op de basisschool. De gemeente Breda wil daarom de deelname aan het peuterspeelzaalwerk zoveel mogelijk stimuleren.
Provincie:
Tag(s):