dinsdag, 11. maart 2008 - 10:56

Ouders: Kinderen spelen te weinig buiten

Groningen

Het na schooltijd beschikbaar stellen van schoolpleinen voor kinderen uit de buurt, zoals veel Brede Scholen al doen, zou het gebrek aan buitenspeelplekken kunnen verminderen. Het ontbreken van voldoende speelruimte is een van de redenen waarom kinderen te weinig buitenspelen.

Vrijwel alle ouders van kinderen en jongeren van 4 tot en met 14 jaar vinden het belangrijk dat hun kinderen buitenspelen, omdat zij dat goed vinden voor hun sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling.

Uit onderzoek dat TNS NIPO heeft uitgevoerd in opdracht van Jantje Beton blijkt echter dat 29 procent van de ouders aangeeft dat hun kinderen niet in voldoende mate buiten (kunnen) spelen. Televisie en computer houden veel kinderen binnen. Buiten zijn er, behalve te weinig speelplekken, geen andere kinderen om mee te spelen, is sprake van een onveilige verkeerssituatie en maken onvriendelijke leeftijdgenootjes het buitenspelen onaantrekkelijk.

Jantje Beton vindt de resultaten verontrustend. Spelen met de computer is natuurlijk leuk, ook daar vinden kinderen vriendjes, bijvoorbeeld via MSN en Hyves. Maar het is onze taak als volwassenen hen ook buiten uitdagende en veilige speelplekken te bieden, zegt Henk Kasbergen, directeur Jantje Beton. Volwassenen hebben immers het recht op spelen van kinderen vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het is onze plicht te zorgen voor een evenwichtig speelaanbod en ook ruimte om te spelen. Zolang kinderen belemmeringen tegenkomen waardoor zij minder kunnen buiten spelen, komt Jantje Beton voor hen op.
Provincie:
Tag(s):