donderdag, 2. oktober 2008 - 16:37

OV Cultuurkaartje voor scholieren

Maastricht

Vanaf 1 oktober krijgen de basisscholen in Limburg de mogelijkheid om tegen een eenheidstarief met het openbaar vervoer meer dan tachtig cultuur- en natuurlocaties in de provincie te bezoeken. Deze regeling, het Cultuurkaartje OV, is uniek en komt tegemoet aan de wens van het onderwijs om met leerlingen culturele locaties te bezoeken. De Provincie heeft het initiatief van het Cultuurkaartje OV genomen om zodoende jongeren de kans te geven kennis te maken met de rijke cultuur en natuur van Limburg. In dit project werkt de Provincie samen met de NS en Veolia Transport Limburg.

Met het Cultuurkaartje OV willen de Provincie en de Limburgse vervoerders de basisscholen stimuleren en enthousiasmeren om te proeven aan de Limburgse cultuur en natuur. De regeling is bedoeld voor het primair onderwijs en heeft een lokale en regionale functie. Samen met het primair onderwijs en de cultuurinstellingen gaat de Provincie aan de slag om van deze regeling een succes te maken met als uiteindelijk doel dat scholen meerjaren afspraken kunnen maken met cultuurinstellingen die zij met leerlingen willen bezoeken.

De kinderen betalen voor een kaartje in de bus en trein zo’n 2 euro.
Provincie:
Tag(s):