donderdag, 9. oktober 2008 - 11:22

Over tien jaar meer dan 200.000 Stadjers

Groningen

In 2018 schiet de stad Groningen door de grens van 200.000 inwoners. Groningen telt nu nog ruim 182.000 inwoners. In 2023 zijn dat er een dikke 24.000 meer. Dan heeft Groningen 207.000 inwoners.

Dat blijkt uit cijfers van de bevolkingsprognose 2008-2023 die is uitgevoerd door de gemeente Groningen. De groei tot 2023 komt door een geboorteoverschot van 8.800, een binnenlands migratiesaldo van 12.700 en een buitenlands migratiesaldo van 2.700 personen. In 1998 telde de gemeente Groningen 168.755 inwoners. Dit aantal nam toe met gemiddeld 1.400 per jaar tot 182.739 op 1 januari 2008.

De totale bevolkingsomvang van de gemeente Groningen stijgt de komende jaren met bijna 24.200 naar 207.000 in 2023. Vooral de leeftijdsgroepen van 20 tot 34 jaar en 60 tot 74 jaar nemen toe. De leeftijdsgroepen vanaf 75 jaar laten vooralsnog geen groei zien, maar vanaf 2017 zal ook de leeftijdsgroep van 75 tot 84 jaar toenemen.
Provincie:
Tag(s):