woensdag, 17. december 2008 - 20:45

Overdracht Noordelijk Archeologisch depot Nuis

Assen

Het Noordelijk Archeologisch depot (NAD) in Nuis gaat uitbreiden. De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe kopen deze maand een derde loods aan van Rijksdienst Domeinen naast de twee loodsen die het NAD al in gebruik heeft. De aankoop van de loods en andere afspraken over de toekomst van depot worden bekrachtigd met een nieuw convenant dat de provincies zullen ondertekenen. Per 1 januari 2009 dragen gedeputeerde staten van Drenthe het depot juridisch over aan de provincie Groningen.

Sinds 1996 houden de drie provincies Groningen, Fryslân en Drenthe het depot in stand. Daarmee vervullen zij hun wettelijke taken om te zorgen voor het archeologisch erfgoed. In het depot worden archeologische vondsten uit de drie noordelijke provincies ingeschreven en bewaard. Daarnaast vormt het NAD een kennis- en uitleencentrum voor Noordelijke archeologie en beheert het ook oude museale collecties.

Het depot in het Groningse Nuis kampt met ruimtegebrek. Al eerder maakten de provincies afspraken over de opslagcapaciteit van het depot en de uitbreiding daarvan. Deze maand worden de problemen definitief opgelost door de aankoop van een derde loods. De kosten van de aankoop en de inrichting van het pand ad 450.000 euro dragen de provincies gezamenlijk.
Ook heeft het NAD met de groei van het depot meer personeel nodig. Dat leidt tot een hogere structurele subsidie van de drie partijen. De provincie Drenthe verhoogt haar jaarlijkse bijdrage van 40.000 euro naar ruim 64.000 euro in de jaren 2009 tot en met 2012.

In de periode vanaf 1996 was de provincie Drenthe juridisch eigenaar en beheerder van het depot. Per 1 januari 2009 sluiten de drie provincies een nieuw convenant waarbij het beheer onder de verantwoordelijkheid komt van de provincie Groningen. Daarnaast neemt gedeputeerde Tanja Klip-Martin, net als een Groningse en Friese collega, zitting in een stuurgroep Nuis. De overdracht zal begin 2009 tijdens een feestelijke bijeenkomst symbolisch plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):