donderdag, 17. januari 2008 - 20:03

Overeenkomst De Groene Delta

’s-Hertogenbosch

Gemeenten, provincie, waterschappen en natuur- en landbouworganisaties hebben op 16 januari de samenwerkingsovereenkomst voor De Groene Delta ondertekend. Met de ondertekening wordt de komende drie jaar 9 miljoen euro geïnvesteerd in groene projecten in en rondom ‘s-Hertogenbosch.

Het doel van De Groene Delta is te komen tot een samenhangend geheel van waardevolle water- en groengebieden in en rond de stad. Tegelijkertijd ontstaat daarmee een aantrekkelijk recreatiegebied voor de inwoners uit ’s-Hertogenbosch en omgeving.

Dit programma geeft uitvoering aan bestaand beleid. De Groene Delta is als voorbeeldproject opgenomen in de programma’s ‘Schoon’ en ‘Mooi Brabant’ van het provinciale bestuursakkoord ‘Vertrouwen in Brabant’.
Provincie:
Tag(s):