zondag, 24. februari 2008 - 13:16

Overeenstemming bereikt over 'Masterplan Treebeek'

Brunssum

De gemeente Brunssum en woningcorporatie Wonen Zuid hebben overeenstemming bereikt over de plannen om te komen tot een nieuw hart voor de wijk Treebeek. De plannen, waarvan de uitvoering vele jaren in beslag zal nemen, behelzen vervanging van een tweetal flats door grondgebonden woningen, de realisatie van winkels en een welzijnsvoorziening met appartementen, en de aanleg van een nieuw plein.

Het doel van het ‘Masterplan Treebeek’ is het revitaliseren van de woonomgeving en de leefbaarheid in het centrum van Treebeek, door investeringen in woningen, winkels en maatschappelijke voorzieningen. Wethouder Eric Geurts van Volkshuisvesting: “Treebeek is een wijk met een fantastische historie, een gaaf bewaard gebleven stedenbouwkundig ‘gezicht’, en met bijzondere kenmerken. Het is méér dan een woonwijk, het is een stadsdeel met een eigen dynamiek. Die dynamiek gaan we herstellen. Samen met Wonen Zuid willen we investeren in een kwalitatief woningaanbod. In een vitaal winkelcentrum. In voorzieningen voor kinderen, voor mensen die zorg nodig hebben.�

Wonen Zuid en de gemeente Brunssum hebben in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in Treebeek. Wonen Zuid is momenteel bezig met een grootschalige renovatie van haar woningbezit in deze wijk. In de afgelopen jaren is al circa de helft van de woningen (308 stuks) in zes fasen gerenoveerd. In totaal heeft Wonen Zuid in de afgelopen zes jaar voor 21 miljoen euro geïnvesteerd in Treebeek, en de gemeente Brunssum nog eens 3,8 miljoen. Beide partijen beschouwen het ‘Masterplan Treebeek’ als de bekroning op de investeringen in de wijk. Wethouder Geurts: “Treebeek is een intieme wijk. Daar moet je de voorzieningen op afstemmen. De huidige stedenbouwkundige plannen sluiten mooi aan bij het historische karakter van de wijk. Vernieuwd en verbeterd, maar toch vertrouwd en laagdrempelig.�

De plannen zullen in de komende periode nader worden uitgewerkt. De realisatie zal, naar verwachting, in de komende 5 jaar plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):