dinsdag, 18. maart 2008 - 9:10

Overeenstemming over alternatieve investeringen

Groningen

Het Noorden ontvangt van het Rijk bijna 2,2 miljard euro voor economische en mobiliteitsprojecten. Over de besteding van dit geld heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat na maanden overleg, onderzoek en debat, afspraken gemaakt met het Noorden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant ‘Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn’.

In november 2007 besloot het Kabinet om geen Zuiderzeelijn in de vorm van een Hogesnelheidslijn aan te leggen. Onderdeel van dit besluit was het samenstellen een alternatief pakket aan investeringen met een sterke infrastructurele focus.

In het convenant hebben de minister en de regio enkele concrete projecten afgesproken. Zo zal de A7 zuidelijke ringweg bij Groningen worden uitgebreid met hoofd- en parallelbanen. Rond Assen zullen extra snelwegaansluitingen worden aangelegd. Daarnaast wordt ook de bereikbaarheid van Leeuwarden verbeterd. Een onderdeel van de investeringen in het openbaar vervoer is de aanleg en verbetering van het spoor in de driehoek Zwolle-Groningen-Leeuwarden.
Provincie:
Tag(s):