zondag, 13. januari 2008 - 20:01

Overeenstemming tussen gemeente Westerveld en Klaas Molenkamp

Darp

Met behulp van een door de Rechtbank Assen ingeschakelde mediator hebben de gemeente Westerveld en Klaas Molenkamp overeenstemming bereikt over de afwikkeling van het rond de voormalig directeur van OBS Darp ontstane arbeidsgeschil. Dit betekent dat de door Molenkamp tegen zijn schorsing en ontslag aangespannen rechtzaak van de baan is.

De gemeente betaalt Molenkamp een passende ontslagvergoeding, waarmee financieel nadeel van verminderde inkomsten wordt voorkomen. Partijen hebben in het mediationtraject geheimhouding beloofd en er zullen dan verder ook geen mededelingen worden gedaan.

Zowel de algemeen directeur van het openbaar onderwijs Gerrit Rotman als Molenkamp betreuren dat het arbeidsgeschil eerder zoveel onrust heeft veroorzaakt. Dit heeft schade opgeleverd voor de heer Molenkamp, de heer Rotman, het College van B&W, de teamleden en de medezeggenschapsraad van OBS Darp, maar niet in het minst voor de leerlingen en ouders van OBS Darp.

Met ingang van dit schooljaar is OBS Darp in rustiger vaarwater terecht gekomen. Een nieuw team heeft inmiddels een nieuwe start gemaakt. Het belang van de leerlingen moet prevaleren boven het arbeidsgeschil, daarover zijn Molenkamp en Rotman het roerend eens. Hiernaast is ook begrip ontstaan voor elkaars beweegredenen, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot het akkoord.
Provincie:
Tag(s):