woensdag, 13. februari 2008 - 21:11

Overheid heeft bewaking kwaliteit onderwijs verwaarloosd

Den Haag

De overheid heeft haar kerntaak, het zeker stellen van de kwaliteit van het
onderwijs, de afgelopen jaren ernstig verwaarloosd. Dat is de belangrijkste conclusie van de parlementaire onderzoekscommissie Dijsselbloem die onderzoek deed naar de onderwijsvernieuwingen die sinds begin jaren negentig zijn doorgevoerd en haar rapport woensdag heeft gepresenteerd.

'Een periode van ingrijpende, door de overheid ingevoerde onderwijsvernieuwingen werd gevolgd door een periode van toenemende autonomie van de scholen. Op dit moment is er grote onrust binnen het onderwijs en toenemende maatschappelijke zorg over de onderwijsresultaten', stelt het rapport.

'De commissie stelt vast dat verantwoordelijkheden van
overheid en scholen door elkaar zijn gaan lopen. De overheid heeft zich,
soms tot in het klaslokaal, bemoeid met de didactiek en tegelijkertijd de
invulling van de onderwijsdoelen in hoge mate aan anderen overgelaten
en nagelaten voldoende toezicht te houden op onderwijsresultaten'.

'Zowel voor het herstel van het maatschappelijk vertrouwen in het
onderwijs, als voor het herstel van het vertrouwen vanuit het onderwijs in
de overheid, is een nieuwe, heldere afbakening van verantwoordelijkheden dringend noodzakelijk', concludeert het rapport.
Provincie:
Tag(s):