woensdag, 16. januari 2008 - 18:29

Overijssel doet mee aan startersfonds

Zwolle

De provincie Overijssel neemt vanaf 1 januari dit jaar deel aan het Overijssels Startersfonds en heeft hiervoor 10 miljoen euro uitgetrokken. Woensdag 16 januari ondertekenden gedeputeerde Theo Rietkerk en mevrouw E. van Sluis-Barto de overeenkomst die hierbij hoort. Dit heeft de provincie woensdag bekendgemaakt.

De provincie Overijssel heeft tot deelname aan het startersfonds besloten door een motie van de heer Morskate (CDA). De starterslening is inmiddels een bekend instrument om een woningaankoop mogelijk te maken. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), gemeenten en VROM dragen bij in de financiering van deze regeling.

De provincie wil nu een Overijssels startersfonds oprichten met daarin een bedrag van tien miljoen euro. Het fonds kan worden ingezet door gemeenten die aangesloten zijn bij de SVn. Door de instelling van het Overijsselse startersfonds kunnen er 600 extra startersleningen worden verstrekt in de provincie.

De gemeente Hardenberg overhandigt morgen de 50e starterslening. De gemeente Hardenberg is in januari 2005 op eigen kracht gestart met startersleningen en vanaf november 2007 met financiële steun van de plaatselijke corporaties en het Rijksfonds. Nu ook de provincie Overijssel geld beschikbaar stelt is er de komende twee jaar budget voor minimaal 80 VROM-startersleningen.
Provincie:
Tag(s):