zaterdag, 14. juni 2008 - 13:01

Overijssel verlaagt uitstoot schadelijke stoffen met nieuwe auto's

Zwolle

Donderdagmorgen 12 juni heeft gedeputeerde Job Klaasen de eerste van in totaal 75 nieuwe provinciale bedrijfsauto’s in gebruik genomen die het milieu minder belasten dan de traditionele auto's. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

Het gaat om 12 hybride auto’s en 63 auto’s allen voorzien van een roetfilter. Provinciale medewerkers kunnen gebruik maken van de auto's voor dienstreizen als openbaar vervoer geen optie is. De overige auto’s zet de provincie in voor het beheer van provinciale wegen en vaarwegen.

Naast de nieuwe hybride auto’s maakt de provincie ook gebruik van twee auto’s op aardgas. Zodra er meer aardgastankpunten in Overijssel komen, kan de provincie haar wagenpark op het nog schonere aardgas laten rijden.

Job Klaasen, verantwoordelijk gedeputeerde voor verkeer en vervoer: “De provincie voert een actief energie- en klimaatbeleid om uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Daarbij willen we niet alleen bedrijven en instellingen stimuleren om voor milieuvriendelijke brandstoffen te kiezen en zuinig met energie om te gaan, maar geven we zelf ook het goede voorbeeld. Samen kunnen we werken aan zuivere lucht.�

Voor het daadwerkelijk verminderen van de schadelijke uitstoot en daarmee het terugdringen van CO2, zijn er al verschillende acties door de provincie, in samenwerking met bedrijven en mede-overheden, in gang gezet.

Zo rijden alle bussen in West-Overijssel vanaf dit jaar met roetfilters en start er in 2009 een proef met bussen op bio-ethanol. Met subsidie van de provincie en het Rijk zijn inmiddels duizenden personenauto’s met een roetfilter uitgevoerd.

Ook heeft de provincie samen met ROVA, HVC Alkmaar en Salland Olie het project ‘Rijden op gft’ opgepakt. Dit behelst de bouw van een vergistinginstallatie voor groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) in Zwolle. Met vergisting wordt gft-afval omgezet in zowel ‘groene’ transportbrandstof als compost.
Provincie:
Tag(s):