dinsdag, 27. mei 2008 - 8:42

'Overkill' aan folders op de mat

Amsterdam

Er is sprake van een overkill aan folders. Althans, dat is de mening van de consument. Uit een onlangs verschenen onderzoek van Bureau Consumenten Onderzoek blijkt dat mensen vinden dat ze teveel folders in de brievenbus krijgen waarop men helemaal niet zitten te wachten. 80% vindt folders slecht voor het milieu en de helft pleit dan ook voor overheidsmaatregelen om het ongevraagd verspreiden van grote hoeveelheden folders tegen te gaan.

Naast de huishoudens die al een anti-drukwerksticker hebben, (18% van alle Nederlanders) wil 10% ook zo'n sticker.

In 2006 had volgens NOM 10% van de Nederlanders een anti-dukwerksticker. In 2007 bleek dat gestegen te zijn tot 15%. In 2008 staat de teller al op 18%. Veel consumenten hebben een negatieve houding ten opzichte van folders. Naast de 18% van de respondenten die al een sticker heeft, zou 10% van de niet-stickerhouders zich ook graag wapenen tegen folders door middel van een sticker.
Er zijn meerdere redenen die de sterke toename van het aantal stickers verklaren. 63% van de folderontvangers is van mening dat ze teveel folders in de bus krijgt.

Veel folders worden overigens helemaal niet gelezen (50%). Dit verschilt echter sterk per branche. Van de volgende branches worden folders het meest ongezien weggegooid: keukenzaken 84%, telefoniebedrijven 77% en meubelzaken 70%.
Categorie:
Tag(s):