maandag, 7. januari 2008 - 11:37

Overlast door vuurwerk teruggedrongen

Emmen

Het vuurwerkproject in Zuid-Oost Drenthe is succesvol gebleken, de overlast door zwaar/illegaal vuurwerk heeft de politie kunnen terugdringen, onveilig vuurwerk is in beslaggenomen en veel verdachten zijn bekeurd of aangehouden.

Het vuurwerkproject heeft gedurende de maand december gedraaid. Belangrijk was dat de politie op alle meldingen van vuurwerkoverlast heeft gereageerd en dat bijna alle melders zijn teruggebeld.

De politie heeft voornemen om volgend jaar nog meer politiemensen op dit project te zetten, zodat de resultaten voor de melders nog beter worden. Langs deze weg wil de politie nog wel graag een signaal afgeven aan de ouders. De politie verbaast zich steeds weer, dat de ouders niet weten waar hun kinderen mee de straat op gaan. Veel kinderen hebben ook dit jaar weer zwaar illegaal vuurwerk aangeschaft.


Om een indruk te geven wat de politieinzet heeft opgeleverd, hierbij een overzicht van de resultaten van het "vuurwerkoverlastteam" in Zuid-Oost Drenthe:

28 vuurwerkpistolen met bijbehorende munitie en knal- en siervuurwerk zijn inbeslaggenomen (het gaat om 30 verdachten), 24 processen verbaal zijn opgenomen vanwege bezit en afsteken van illegaal vuurwerk (lawinepijlen,vlinderbommen, nitraatbommen en strijkers) en 9 jongeren zijn doorgestuurd naar HALT

In totaal is er ongeveer 240 kilogram vuurwerk inbeslaggenomen.
Provincie:
Tag(s):