maandag, 4. februari 2008 - 12:56

Overlast in park met 85 procent gedaald

Hoorn

De inzet van parkwachters in het Julianapark in het zomerseizoen was een groot succes. Het aantal meldingen van overlast en problemen is in 2007 met 85 procent gedaald. B en W van Hoorn hebben daarom besloten om ook in 2008 in het Julianapark voor extra toezicht te zorgen.

In het voorjaar van 2007 stelde de gemeenteraad van Hoorn geld beschikbaar om het Julianapark veiliger en plezieriger te maken. Bij wijze van proef werden parkwachters ingezet. Daarnaast waren er maatregelen om het verkeer te remmen. Ook werden nieuwe welkomstborden geplaatst met duidelijke spelregels.

Dit alles zorgde ervoor dat het aantal meldingen van overlast met 85 procent daalde. Een deel van deze daling, circa 16 procent, heeft waarschijnlijk te maken met het minder mooie weer deze zomer. Daardoor trok het park minder bezoekers dan de twee jaren ervoor.
Niet alleen de politie registreerde minder meldingen van overlast. Ook de Buitenlijn, het gemeentelijk meldpunt voor klachten over de openbare ruimte, kreeg minder meldingen.

Over de nieuwe welkomstborden waren bezoekers positief. Het extra toezicht was onder andere bedoeld om iets te doen aan de als zeer hinderlijk ervaren vormen van overlast. Dan moet gedacht worden aan het racen met auto’s, vernielingen en diefstal van auto’s, brandstichting en vandalisme. Deze zogeheten specifieke overlast is met 30 procent verminderd.

In de eindrapportage over het effect van het extra toezicht wordt een aantal aanbevelingen gedaan. De belangrijkste daarvan is om met het toezicht door te gaan, op wisselende tijden en ook ‘avonds. Bij zeer mooi en warm weer wordt extra toezicht aanbevolen. Ook wordt geadviseerd een extra losloopgebied voor honden in te stellen. De aanbevelingen worden zoveel mogelijk overgenomen.
Provincie:
Tag(s):