vrijdag, 21. maart 2008 - 9:58

Overlast van Paasvuren

Regio

In het komende paasweekend zullen er op verschillende plaatsen in Nederland en Duitsland weer diverse paasvuren worden georganiseerd. De vuren kunnen voor enige overlast zorgen in de vorm van luchtverontreiniging zoals rook, stof en stank.

Afhankelijk van het weer is de geur van paasvuren in Noord-Nederland waarneembaar of niet. Twee jaar geleden kwamen er rond Pasen vele meldingen en klachten bij de Milieuklachtendienst van de provincie Groningen binnen van bezorgde mensen die niet konden slapen en/of dachten dat er ergens brand was. Vorig jaar was er echter niet of nauwelijks sprake van klachten.

Voor het houden van paasvuren zijn gemeenten het bevoegde gezag. De gemeenten kunnen een ontheffing verlenen van het verbod op het houden van een paasvuur op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet milieubeheer. De gemeente moet over ontheffingen publiceren. In Duitsland gelden hiervoor vergelijkbare regels. De gemeenten zoeken bij het verlenen van die ontheffingen naar een balans tussen het in ere houden van de paasvuurtraditie, en de bescherming van het milieu en de gezondheid.
Provincie:
Tag(s):