maandag, 26. mei 2008 - 21:29

Overlijden Denise Schouten geen misdrijf

Breda

Uit onderzoek door de recherche Breda en de rijksrecherche is gebleken dat er geen enkele aanwijzing is dat het overlijden van Denise Schouten te wijten is aan een niet natuurlijke dood. Dit maakt het openbaar ministerie het OM maandag bekend.

Door drie verschillende laboratoria werd onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Allen komen zij tot de conclusie dat Denise Schouten is overleden aan hartfalen.

Op 27 december overleed Denise Schouten na een bezoek aan een café in Tilburg. De gerechtelijke sectie toentertijd wees al

uit dat er sprak was van een natuurlijke dood.

In 2001 is er op verzoek van de ouders van Denise Schouten een contra-expertise aangevraagd. Forensische laboratoria deden DNA onderzoek op door het NFI aangeleverd lichaamsmateriaal. Er ontstond toen twijfel of het hiervoor ter beschikking gestelde lichaamsmateriaal van Denise Schouten was. Inmiddels blijkt - uit onderzoek van IFS - dat het bij dit lichaamsmateriaal gaat om het hart van een jongen of man. Waar de verwisseling van lichaamsmateriaal heeft plaats gevonden is niet meer te achter halen.

In 2007 hebben de ouders van Denise Schouten aangifte gedaan tegen een onbekende dader voor het vergiftigen van Denise Schouten. Tevens is er toen aangifte gedaan tegen het NFI voor onder andere valsheid in geschrift.

Naar aanleiding van deze aangifte deden de recherche Breda en de rijksrecherche een diepgaand onderzoek. In dit onderzoek werd ook de mogelijke verwisseling van lichaamsmateriaal betrokken.

Na bestudering van alle onderzoeksresultaten komt het OM tot de conclusie dat Denise Schouten niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Wel was er bij de contra-expertise sprake van administratieve en feitelijke onzorgvuldigheden. Deze leveren geen strafbare feiten op.

Er zal dan ook geen strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):