maandag, 15. september 2008 - 10:10

Oversteekinstructie schoolkinderen Dronterringweg

Dronten

Woensdag 17 september wordt er vanaf 15.00 uur een instructiemiddag gegeven aan schoolgaande kinderen over het oversteken van de drukke provinciale weg Dronterringweg .

Het gaat om het kruispunt van de Dronterringweg met de Elandweg.

Bewoners van de Elandweg en omgeving klopten vorig jaar aan bij de wegeigenaar de provincie Flevoland over de in hun ogen verkeersonveilige oversteek van het kruispunt door hun schoolgaande kinderen. Het gaat om een groep van ongeveer 15 kinderen.

De provincie is hierop met de omwonenden in gesprek gegaan om en uiteindelijk is gekozen voor de aanleg van een middeneiland, zodat de kinderen in twee etappes de drukke Dronterringweg kunnen oversteken.

Het unieke van dit project is dat niet alleen een maatregel wordt genomen maar dat er ook een instructie plaatsvindt over in de nieuwe situatie kan worden overgestoken.

Een specialist op het gebied van verkeerseducatie zal de kinderen de fijne kneepjes bijbrengen waar je op moet letten bij het oversteken. Daarbij moet dan gedacht worden aan zaken als de staat van de eigen fiets (b.v. reflectie, verlichting), inschatten van afstanden, gebruiken van oriëntatiepunten, met hoeveel tegelijk oversteken, stand van de trappers e.d.)

Het is de bedoeling dezelfde instructie te verzorgen op een achttal vergelijkbare locaties in de provincie. Hiervoor worden nog locaties gezocht. De ervaringen van de instructies worden gebruikt voor het opstellen van een lesbrief die onder scholen in Flevoland zal worden gebruikt. Vanwege de uniekheid van het project kon subsidie worden verkregen van het ministerie van VWS.

In de toekomst zal moeten blijken of de maatregel zal blijven bestaan. Door de aanleg van de N23 tussen Lelystad en Dronten zal er in de toekomst aanmerkelijk minder verkeer over de Dronterringweg rijden.


Bijlage: brief aan de ouders.
Provincie:
Tag(s):