donderdag, 31. januari 2008 - 8:51

Overstromings-risico's op de risicokaart

Zeeland

Wie wil weten of er in de eigen woon- of werkomgeving risico is op
overstromingen, kan vanaf vandaag terecht op de speciale landelijke website www.risicokaart.nl. Ook inwoners van een groot deel van Zeeland kunnen op de Zeeuwse risicokaart zien wat het overstromingsrisico in hun eigen woon-, werk- en leefomgeving is.

Hiervoor zijn speciale overstromingsdieptekaarten ontwikkeld. Op deze kaarten staan maximale waterdieptes aangegeven die kunnen optreden wanneer de dijken in een gebied op diverse locaties tegelijkertijd zouden bezwijken. Hiervoor is een storm nodig die zich één keer in 4000 jaar voordoet. In werkelijkheid zullen deze dieptes waarschijnlijk nooit voorkomen, omdat niet alle dijken tegelijk zullen breken.

De overstromingsgegevens staan op de risicokaart van Zeeland: www.risicokaart.zeeland.nl. In het voorjaar zullen de kaarten voor heel Zeeland beschikbaar zijn.

Op de kaart worden de waterdiepten in een aantal klassen weergegeven. Voor elk gebied is voor een oppervlak van 50 bij 50 meter berekend, wat de maximale overstromingsdiepte kan zijn als er ergens een waterkering bezwijkt. Voor inwoners is dus precies te zien hoe hoog het water komt op een bepaalde locatie.

Uit de kaart wordt duidelijk dat grote delen van Zeeland onder water kunnen komen, maar er blijven ook grote gebieden die niet onder zullen lopen.
Provincie:
Tag(s):