zondag, 24. februari 2008 - 13:06

Overtredingen bij veetransporten naar het buitenland

Den Bosch

De Algemene Inspectiedienst (AID) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hebben bij een gezamenlijke controle in Noord-Brabant op zaterdag 23 februari diverse overtredingen geconstateerd bij veetransporten naar Duitsland.

Van een varkensexporteur uit deze provincie werden vijf verschillende transporten gecontroleerd die geen van allen voldeden aan de regels. Zo voldeden de transportmiddelen niet aan de eisen en had de transporteur niet de juiste vervoersdocumenten.

Ook constateerden de inspecteurs dat de op de documenten vermelde reisduur, in meerdere gevallen al was overschreden. In totaal 1100 varkens konden vanwege overtreding van de regels inbeslag worden genomen.
Provincie:
Tag(s):