dinsdag, 12. augustus 2008 - 11:26

OVV heeft brand in ziekenhuis Almelo onderzocht

Almelo

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, onderzocht de brand die plaatsvond op 28 september 2006 in een operatiekamer in het Twenteborgziekenhuis te Almelo, waarbij een patiënt om het leven is gekomen.

Gezien de ernst van de gebeurtenis en het feit dat het incident veel vragen in de maatschappij heeft opgeroepen, heeft de Raad besloten onderzoek te doen.

De Raad is van mening dat het ziekenhuis verantwoordelijk is voor verantwoorde zorg en het onderhoud van de specialistische apparatuur. Dit werd in het Almelose ziekenhuis jaren lang uitbesteed aan een extern bedrijf. Deze vulde zijn taak niet goed in en er ontstond achterstallig onderhoud. Hierop heeft het ziekenhuis het onderhoud zelf op zich genomen. Hierbij is onvoldoende gekeken naar de kwaliteit van de apparatuur en de staat van onderhoud.

Tweede aspect waarvoor de Raad aandacht wil vragen is het feit dat er vanuit overheidswegen geen toezicht heeft plaatsgevonden op risicovolle medische apparatuur. Hierdoor is van overheidswege geen correctie toegepast op de tekortkomingen zoals die tijdens het onderzoek zijn aangetroffen. Het extern toezicht is naar de mening van de Raad weliswaar een sluitstuk wat betreft de invulling van verantwoordelijkheden, maar kan zeker voor dergelijke cruciale aspecten als onderhoud aan risicovolle medische apparatuur, als belangrijk vangnet fungeren. In dit geval was hiervan geen sprake.
Provincie:
Tag(s):