dinsdag, 8. april 2008 - 14:47

OVV onderzocht dodelijk ongeval Landmachtdagen

Wezep

Bij het uitvoeren van risicovolle activiteiten is een betere afstemming nodig. Dat is één van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) die het ongeval op de Landmachtdagen in Wezep onderzocht. Sergeant Michel Meijers verongelukte op 2 juni 2007 tijdens een afdaaldemonstratie uit een helikopter.

Tijdens de voorbereiding van de demonstratie op de Landmachtdagen in Wezep in 2007, heeft er onvoldoende afstemming plaatsgevonden over de te volgen procedure waardoor het dodelijke voorval heeft kunnen plaatsvinden. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek naar dit ongeval door de OVV, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

Uit de resultaten van het onderzoek van de Raad blijkt dat de rechtstreekse oorzaak van het ongeval gelegen is in het feit dat de helikopterpiloot het sein kreeg dat 'alle lijnen los' waren en wegvloog, terwijl niet was vastgesteld dat dat ook werkelijk het geval was.

Ook procedures moeten beter op elkaar worden afgestemd. Zo kon het gebeuren dat één van de afdaallijnen zodanig werd doorgesneden dat hij niet naar beneden viel maar aan de helikopter bleef hangen. Dat was juist de lijn die ook aan het andere einde nog niet was losgemaakt, door de laatste afdaler. Deze snijfout is, zo stelt de Raad vast, mede in de hand gewerkt door onbekendheid mét en het ontbreken ván richtlijnen met betrekking tot het doorsnijden.

Naar aanleiding van dit ongeval formuleert de Onderzoeksraad een tweetal aanbevelingen. De minister van Defensie wordt aanbevolen zeker te stellen dat voorafgaande aan risicovolle activiteiten gedetailleerd afstemming plaatsvindt waarbij de risico's en de te volgen procedures worden doorgesproken. Tevens wordt de minister aanbevolen te bewerkstelligen dat er eenheid komt in de procedures die bij verschillende krijgsmachtonderdelen worden voorgeschreven en gehanteerd.
Provincie:
Tag(s):