dinsdag, 13. mei 2008 - 12:09

Pardonregeling vreemdelingen bijna afgerond

Den Haag

Een jaar na de start van de uitvoering van de Regeling afwikkeling oude Vreemdelingenwet heeft staatssecretaris Albayrak van Justitie deze bijna afgerond. Dat blijkt uit een brief die de bewindsvrouw dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hierin meldt zij dat op de peildatum 6 mei 2008 van de in totaal verwachte groep van 27.500 aan 26.800 vreemdelingen een aanbod is gedaan voor een verblijfsvergunning op grond van de Regeling. Ruim een kwart van deze groep is minderjarig.

Ongeveer 4200 vreemdelingen die onder de Regeling vallen zijn aangedragen door een burgemeester. Door de uitvoering van de regeling zijn er tot en met eind maart ruim 19.700 lopende procedures ingetrokken. Ongeveer 14.200 procedures daarvan liepen bij de IND, ongeveer 5500 procedures bij de rechtbanken.
Provincie:
Tag(s):