vrijdag, 22. augustus 2008 - 13:18

Parkeerverbod voor vrachtwagen in o.a. Leek

Leek

Met ingang van 1 september 2008 is het verboden om vrachtwagens langer dan 6 meter of met een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren binnen de bebouwde kommen van Leek, Tolbert, Oostwold en Zevenhuizen. Het parkeerverbod geldt niet van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 18.00 uur.

De reden dat dit parkeerverbod wordt ingesteld heeft te maken met de overlast en de beschikbare parkeerruimte in de woonwijken. Uitgangspunt is dat vrachtwagens in principe bij het bedrijf worden geparkeerd. Om binnen de gemeente toch een mogelijkheid te bieden een vrachtwagen te kunnen stallen zijn de bedrijvenparken Leek, Leeksterhout, Diepswal in Leek, Oldebert in Tolbert en het bedrijvenpark Oostwold van het verkeerverbod uitgezonderd.

Om weggebruikers op de maatregel te attenderen wordt het parkeerverbod kenbaar gemaakt bij de bebouwde kom-borden van Leek, Tolbert, Zevenhuizen en Oostwold. De regiopolitie houdt toezicht op de uitvoering. Chauffeurs die de regels niet naleven riskeren een bekeuring.
Provincie:
Tag(s):