vrijdag, 24. oktober 2008 - 16:25

Parkstad Limburg ondertekent Declaration on Climate Change

Heerlen

Op maandag 27 oktober a.s. ondertekent Toine Gresel, voorzitter van Parkstad Limburg, in Lyon de Eurocities “Declaration on Climate Change�. Met de ondertekening van dit document spreken een aantal Europese steden de intentie uit zich in te zetten voor het stimuleren van de bewustwording bij zowel burgers als bestuurders van “nut en noodzaak� van de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe energie in het terugdringen van de negatieve effecten van de klimaatveranderingen.

De “Eurocities Declaration on Climate Change� is een opmaat naar het `Convenant of Mayors’ een initiatief van de Europese Commissie, waarin burgermeesters zich committeren aan de 202020-klimaatdoelstellingen die door Europa zijn geformuleerd: 20% minder energieverbruik en daarbinnen weer 20% meer gebruik van alternatieve energie, 20% minder CO2-uitstoot in 2020. Dit Convenant of Mayors zal in maart 2009 ondertekend worden.

Ook burgemeesters van andere Nederlandse en Europese steden ondertekenen deze verklaring. Namens de Franse regering zullen Jean Louis Borloo, de Franse minister van Milieu, Energie, Duurzaamheid en territoriale planning en de Franse premier, Francois Fillon aanwezig zijn.

Voor Parkstad Limburg is de “Eurocities declaration on Climate Change� niet alleen belangrijk maar ook logisch om te ondertekenen. Met het Mijnwaterproject (waarin oude energie met nieuwe techniek wordt aangeboord) en de ambities op het gebied van zonne-energie investeert Parkstad Limburg aantoonbaar in (de ontwikkeling van) duurzame en alternatieve vormen van energie. Daarnaast hecht Parkstad er belang aan haar inwoners over het gebruik van alternatieve energie goed te willen informeren. De Declaration on Climate Change sluit dus goed aan op het beleid dat in Parkstad Limburg al in gang is gezet.
Provincie:
Tag(s):