dinsdag, 30. september 2008 - 21:42

Particuliere graven voortaan ook voor tien jaar te koop

Groningen

Door een aangenomen amendement van Ed Anker kunnen particuliere graven voortaan ook voor tien jaar worden gekocht, in plaats van de minimale termijn van twintig jaar. Daarmee wordt het voor meer mensen mogelijk om te kiezen voor een particulier graf, in plaats van een algemeen graf.

Anker: 'Dit amendement komt in het bijzonder op voor ouders die hun kind verliezen en in een situatie zitten dat ze zich (nog) geen particulier graf voor twintig jaar kunnen veroorloven van hun kind.'

Twee amendementen en één motie van de ChristenUnie werden dinsdag door een meerderheid van de Tweede Kamer ondersteund.'Nu is het nog zo dat mensen na tien jaar geconfronteerd kunnen worden met de ruiming van het goedkopere, `algemene' graf van hun kind.' Dat moet veranderen, vindt Anker. Aan een algemeen graf kleeft namelijk het nadeel dat begraafplaatshouders na tien jaar tot ruiming kunnen overgaan, of de ouders de vraag voorleggen of de stoffelijke resten moeten worden herbegraven. 'Dat is emotioneel zeer belastend', stelt Anker.

Verlengen, met het behoud van grafrust, is met de huidige wetgeving nog niet mogelijk. Als nabestaanden kunnen kiezen voor een duurder, particulier graf voor tien jaar, wordt hen na die tijd gevraagd of het graf kan worden geruimd, of dat men de grafrechten wil verlengen. Dat kan dus wel met behoud van de grafrust en is om die reden minder belastend. De ChristenUnie heeft daarom een amendement ingediend om het mogelijk te maken dat een particulier graf voor tien jaar wordt uitgegeven.
Een particulier graf van tien jaar is bovendien voor meer mensen financieel op te brengen, zodat de keuzevrijheid van burgers op dit punt beter wordt gewaarborgd. Ze hoeven niet te kiezen voor een goedkoper algemeen graf, of cremeren als ze dat eigenlijk niet willen.
Provincie:
Tag(s):